Hotline: 1900 63 69 73
Chuyên viên đào tạo Phan Nguyễn Khánh Trang giải đáp các vấn đề sức khỏe về tim mạch và chia sẻ sản phẩm hỗ trợ tim mạch New Image.
Th.S dinh dưỡng Hoàng Sách Đình chia sẽ giới thiệu các sản phẩm bảo về sức khỏe, cải thiện cuộc sống của New Image.
Chuyên viên đào tạo Nguyễn Thị Hằng đào tạo về nhóm sản phẩm có chứa sữa non bò.
Th.S dinh dưỡng, Giám đốc đào tạo Hoàng Sách Đình chia sẽ và giải đáp những thông tin cần biết về virus Corona.
Chuyên viên đào tạo Nguyễn Khánh Ngân chia sẽ và giải đáp thắc mắc chuyên đề : Rối loạn đường huyết.
Chuyên viên đào tạo Phan Nguyễn Khánh Trang đào tạo chuyên đề Dinh dưỡng cân bằng.
Thông tin liên hệ

Cùng New Image Việt Nam
Chấn hưng hệ miễn dịch dân tộc Việt