Hotline: 1900 63 69 73

[Tọa đàm dinh dưỡng số 2] DINH DƯỠNG MIỄN DỊCH CHO NGƯỜI MẮC BỆNH MÃN TÍNH

Cùng Th.S Bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Hữu Hoan thuộc Viện Dinh Dưỡng Việt Nam tìm hiểu về dinh dưỡng miễn dịch cho người mắc bệnh mãn tính.

[Tọa đàm dinh dưỡng số 2] DINH DƯỠNG MIỄN DỊCH CHO NGƯỜI MẮC BỆNH MÃN TÍNH

Thông tin liên hệ

Cùng New Image Việt Nam
Chấn hưng hệ miễn dịch dân tộc Việt