Hotline: 1900 63 69 73

Chuyên đề Virus Corona - Giai đoạn miễn dịch Cộng đồng

Th.S dinh dưỡng Hoàng Sách Đình chia sẽ chuyên đề sức khỏe dinh dưỡng trong giai đoạn miễn dịch cộng đồng.

Chuyên đề Virus Corona - Giai đoạn miễn dịch Cộng đồng

Thông tin liên hệ

Cùng New Image Việt Nam
Chấn hưng hệ miễn dịch dân tộc Việt