Hotline: 1900 63 69 73

Chuyên đề dinh dưỡng: Tìm hiểu nhóm sản phẩm chứa sữa non bò

Chuyên viên đào tạo Nguyễn Thị Hằng đào tạo về nhóm sản phẩm có chứa sữa non bò.

Chuyên đề dinh dưỡng: Tìm hiểu nhóm sản phẩm chứa sữa non bò

Thông tin liên hệ

Cùng New Image Việt Nam
Chấn hưng hệ miễn dịch dân tộc Việt